2023-05 (12-14) – Szkoła modlitwy

Przestrzeganie przepisów prawa i praktyk religijnych jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Zatraca swój sens, gdy nie wychowuje do większej miłości do Boga i człowieka. Osobowa zażyłość z Bogiem i miłość bliźniego, zwłaszcza sponiewieranego przez grzech, pomagają badać faktyczną kondycję naszej wiary. Prawdziwym zagrożeniem dla żywotności wspólnot chrześcijańskich są nie tylko „wierzący, ale niepraktykujący”, lecz także „praktykujący, a niewierzący”.

Sesja jest zaproszeniem, aby w świetle Słowa Bożego zdiagnozować duchową kondycję swojej osobistej wiary i wiary wspólnoty, do której przynależę.

Tematy konferencji:

  1. Gdzie jestem na drodze życia?
  2. Odkrywanie oblicza Jezusa
  3. Życie zafałszowane
  4. Dramat bliskości bez zażyłości
  5. Ze śmierci do życia – droga zażyłości
  6. W promieniach nowego życia

Podobne artykuły