Drodzy Przyjaciele, Sympatycy i Uczestnicy spotkań w „Marianum” w Carlsbergu

Dziękujemy Wszystkim Wam za wszelkie znaki pamięci i sympatii oraz krople konkretnej pomocy. Dziękujemy z całego serca za Waszą ofiarność i wielką pomoc.

Także w ubiegłym roku praca naszego Centrum Ewangelizacji była bardzo utrudniona ze względu na obowiązujące ograniczenia państwowe i kościelne; nie było także możliwe przeprowadzenie wielu spotkań
i rekolekcji.

Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, którzy w tych minionych miesiącach przekazali ofiary na bieżące
utrzymanie naszego Centrum oraz na cele inwestycyjno-remontowe.

„Marianum” w Carlsbergu to:

  • miejsce zawierzone w 1956 roku Maryi, od 1982 roku Centrum Ewangelizacji Ruchu ŚwiatłoŻycie. W dniu 25 marca 2022 roku będziemy dziękować Bogu za 40 lat posługi Diakonii w Carlsbergu
  • miejsce, które wybrał Bóg przed ponad sześćdziesięciu pięciu laty, aby służyło ludziom i Jego chwale. Tutaj Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) przeżył swoje ostatnie lata życia. W dniu 24 marca 2021 r. obchodziliśmy 100 rocznicę jego urodzin
  • miejsce, w którym wielu ludzi odkryło Boga, doświadczyło Jego miłości; owocujące nawróceniem i uwolnieniem serca z tego wszystkiego, co je zniewala.
  • miejsce, które stało się domem dla wielu, oaza stała życia, modlitwy i posługi.

Gdy budowano i otwierano w 1956 roku kaplicę i pierwszy budynek myślano, że to budowa na 10 lat, a tymczasem od początków „Marianum” minęło już w sierpniu 65 lat! Kaplica pozostała w pierwotnym kształcie, remontowana i naprawiana; do pierwotnych budynków dobudowano dalsze ich części. Powoli jednak infrastruktura zużywa się, i w miarę gromadzonych funduszy, oprócz remontów i napraw podejmujemy plany ulepszania i przebudowy istniejących domów, by „Marianum” w przyszłości mogło służyć jeszcze lepiej także kolejnym pokoleniom.

W dniu 13 maja 2019 roku rozpoczęliśmy budowę Domu Jana Pawła II. Wtedy, w święto matki Bożej Fatimskiej, otrzymaliśmy potrzebne pozwolenia budowlane. W ciągu następnych dwóch lat został przebudowany i rozbudowany jeden z domów położonych na terenie „Marianum”; w miejscu dawnego domku, który
służył jako magazyn i garaż powstał nowy budynek. W sierpniu minionego roku, w czasie obchodów 65. rocznicy „Marianum”, ks. bp Krzysztof Włodarczyk, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie pobłogosławił zbudowany Dom Jana Pawła II. W perspektywie przeżywanego czasu widzimy zrealizowaną inwestycję jako opatrznościową, która może nam pomóc na przyjęcie uczestników przy nowych wymaganiach dotyczących organizacji spotkań.

Nie możemy jeszcze w pełni podejmować aktywności rekolekcyjnej w „Marianum”. Wprowadzane dodatkowe restrykcje oraz trudny do przewidzenia plan i sposób ich zmiany utrudniają nadal pracę naszego
carlsberskiego Centrum. Nie zniechęcamy się jednak i kontynuujemy rozpoczętą przez Ojca Franciszka
Blachnickiego przed 40 laty, w dniu 25 marca 1982 roku, posługę Diakonii Światło-Życie w Carlsbergu.

Osoby, które chcą nas wesprzeć w naszej misji prosimy o przekazywanie ofiar na nasze konto.

W Niemczech:

Bewegung Licht-Leben e.V., 67316 Carlsberg
IBAN: DE73 5465 1240 0013 1177 67
BIC: MALADE51DKH
z dopiskiem „SPENDE”

Darczyńcy, którzy pragną uzyskać potwierdzenie złożonej ofiary, do przedstawienia w swoim Urzędzie Podatkowym, proszeni są o przekazanie nam swoich danych (Imię i nazwisko oraz adres Ofiarodawcy), które są potrzebne do wystawienia przez nas takiego potwierdzenia po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Nasz adres:

Ruch Światło-Życie
Centrum Ewangelizacji „Marianum”
Kreuzweg 28
67316 Carlsberg
tel.: 06356-228, e-mail: marianum(at)oaza.de; www.oaza.de

W Polsce:

Jest możliwość, aby osoby rozliczające swój podatek w Polsce przeznaczyły 1% podatku Fundacji Światło-Życie
* numer KRS organizacji – 0000071891
* przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
* cel szczegółowy – MARIANUM

WAŻNE!!! Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny.

Dziękujemy za każde dobro i wsparcie carlsberskiego „Marianum”. Zapewniamy o modlitwie w Waszych intencjach.


Ks. Jacek Herma, Moderator
wraz z Diakonią Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu
Carlsberg, 12.01.2022

Podobne artykuły