18-20.03.2011. Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw.

Spotkanie formacyjne dla małżeństw. Tematem był „Dialog małżeński”. Uczestniczyło 30 małżeństw i 35 dzieci, którzy dotarli z Luxemburga, Francji i Niemiec. Spotkanie prowadzili Agnieszka i Tomasz Talagowie z Łodzi. Na spotkanie składały się: Eucharystia, modlitwa liturgiczna, katechezy, zajęcia w grupach, modlitwa małżonków. Ukoronowaniem był dialog, poprzedzony błogosławieństwem każdego z małżeństw.

 

Podobne artykuły