17-18.10.2011: Bruksela (Belgia).

Około trzydzieści osób spotykało się przy Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. W słowie Bożym poszukiwano odpowiedzi jak lepiej kształtować swoje emi- gracyjne życie, by być także świadkiem wiary dla innych. Ksiądz Jacek Herma wraz z Barbarą Mazur z Carlsberskiej Oazy spotkali się z parafianami w ramach Grupy Biblijnej działającej przy PMK. W pierwszym dniu, po wspólnym zapoznaniu, ks. Jacek rozwinął temat formowania sumienia w oparciu o fragment Ewangelii wg św. Mateusza (22,15- 22) „czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” Drugiego dnia, na podstawie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza (12, 13-21), zostały podjęte tematy dotyczące posiadania, zagrożenia problemem chciwości, potrzeby właściwie rozumianej troski o siebie oraz postawy zaufania wobec Boga.

Podobne artykuły