13-14.02.2011: Dzień Wspólnoty – Bruksela.

Tym razem spotkanie mogło się odbyć w niedzielę, z czego uczestnicy się bardzo cieszyli. Wspólnie uczestniczyliśmy w parafialnej Eucharystii, następnie miała miejsce Agapa (wspólnotowy posiłek) z przyniesionych darów. W katechezie ks. Jacek podejmował temat „Być uczniem” – co to znaczy? czy jestem uczniem? czy jeszcze jestem człowiekiem tłumu? Wieczorem odbyło sie spotkanie animatorów, podczas którego omawiano radości i trudności związane z pracą grupy biblijnej.

 

Podobne artykuły