12-21.08.2011: Oazy I stopnia i I stopnia bis dla dorosłych i rodzin.

W oazie I stopnia uczestniczyło 10 osób. W Oazie „I stopnia bis” realizowany
był program „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Uczestniczyło w niej 13
osób. Tym dwom grupom towarzyszyło pod opieką Denise Muchy i Krzysztofa
Skotnickiego 6 dzieci, które serdecznie się ze sobą zaprzyjaźniły.
W niektóre dni miały miejsce wspólne modlitwy wieczorne uczestników.
Uczestnicy oazy „I stopnia bis” wyrazili pragnienie odnowienia swojego oddania
się Jezusowi i przyjęcia Go jako swojego Zbawiciela i Pana w czwartym dniu oazy.
Odbywaliśmy też wspólne wyprawy na Rahnfels i nad jezioro Eiswoog. Razem
wyjechaliśmy do Speyer, gdzie odwiedziliśmy klasztor SS. Dominikanek i zapoznaliśmy
się tam z życiem św. Edyty Stein, oglądając fi lm o niej i słuchając
opowieści jednej z Sióstr. Potem zwiedzaliśmy katedrę, miasto i nadbrzeże Renu.

Podobne artykuły