11-13-11.2011: Warsztaty psychologiczne

W „Marianum” odbyły się, prowadzone przez psychoterapeutę, p. Aleksandra Sobieraja warsztaty psychologiczne dla dorosłych na temat „Jak przeżywać szczęśliwie swoje ży- cie”. W spotkaniu wzięło udział 21 osób. W czasie tych dni była również okazja do indywidualnych rozmów z psycho- terapeutą i zasięgnięcia u niego porady w osobistych trudnościach i problemach.

Podobne artykuły