8-11.12. 2011: Spotkanie grupy wsparcia DDD.

Miało miejsce już drugie, w zamkniętej grupie wsparcia, spotkanie kręgu DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji). Uczestniczyło w nim 9 osób pod kierunkiem psychologa, p. Marii Rabsztyn.