5.11.2011: 143. Maryjne Czuwanie Modlitewne

w którym wzięło udział około 30 osób, w tym grupa uczestni- cząca w spotkaniu weekendowym. MCM podejmowało tematykę wolności i było poszukiwaniem drogi do niej prowadzącej poprzez przykład Tej, którą Ojciec Franciszek wzywał i czcił w Carlsbergu jako Jasnogórską Jutrzenkę Wolności.