Sommer-Oasen

Szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie
oraz głównym jej środkiem i metodą działania jest oaza rekolekcyjna.
Obecnie funkcjonuje kilkanaście programów oaz różnego typu i stopnia
dla różnych grup wiekowych, stanowych i specjalizacji apostolskiej.

„Spontaniczność może się w różny sposób wyrażać; może się wyrazić również w postaci bardzo precyzyjnego programu… Program pracy, tak jak to ma miejsce w oazach, który jest bardzo pracowity, on bynajmniej nie niszczy spontaniczności, nie odbiera człowiekowi poczucia tego, że on sam siebie tworzy, że on w tym wszystkim jest wolny, że tę swoją wolność angażuje i dobrze z niej korzysta.”
(Kard. Karol Wojtyła, Poronin, wrzesień 1972 r.)

„Umiłowanie Eucharystii i Biblii
niech zawsze rzuca Boże światło na drogi waszego życia”
(Jan Paweł II, słowo do Oaz, 2002)

Obudź się, Pan jest dobry.
Obudź się.
Tutaj jest Pokarm i Napój.
Czeka cię jeszcze droga.

Moi drodzy, wy jesteście młodzi, wy nie możecie inaczej myśleć, inaczej czuć, tylko właśnie tak. Was czeka droga. Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją pokolenia, które powoli przechodzi. Was czeka droga. Ale właśnie dlatego, że was czeka droga, wy musicie mieć głębokie poczucie sensu tej drogi. I musicie także wiedzieć o tym Pokarmie tajemniczym. Musicie znać smak tego Pokarmu, któremu na imię Eucharystia. Ma on smak chleba i wina. Ma on smak miłości. Ma on smak Boga samego. (…) Niech się w naszych sercach rozrośnie ogromna radość i niech porwie za sobą ludzi – naszych braci. Wstań! Pan jest dobry! Czeka cię daleka droga!
(Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 1979)