Witamy Cię serdecznie!


na stronie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.


Alleluja! Pan zmartwychwstał!
Nowe życie, dar Żyjącego Pana,
zostało wszczepione w nas przez sakrament chrztu.
Zostaliśmy wykupieni z niewoli szatana, z grzechu i śmierci,
nie srebrem i złotem, ale drogocenną Krwią Baranka.
Imię, które zostało nam wtedy nadane i którym zwracają się do nas inni,
ma przypominać, że każdy z nas jest jak winna latorośl
czerpiąca swoje soki życia z winnego krzewu, którym jest Chrystus.
To On sprawia wzrost i owocowanie.
Chrześcijaninie, żyj ku Temu, który cię odrodził
przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie!
Chrześcijaninie, odkryj na nowo swoją godność!
Życzymy głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego i nowego doświadczenia
obecności Zmartwychwstałego Chrystusa na drodze codziennego życia wiary.
Diakonia „Marianum”


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2017 W CARLSBERGU

Wielki Czwartek  13.04.2017
19.00     Agapa Wieczerzy Pańskiej
21.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
(całą noc do Jutrzni)
     Adoracja Najświętszego Sakramentu (w kaplicy)

Wielki  Piątek  14.04.2017
7.30      Godzina czytań i Jutrznia
(w kaplicy)
8.30  Śniadanie
10.15     Droga Krzyżowa (w plenerze)
13.00  Obiad
13.30-14.30 Sakrament pojednania (Spowiedź)
15.00 LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ (w sali na dole)
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie
(po liturgii do godziny 24.00)

17.30-18.30 Sakrament pojednania (Spowiedź)
18.30 Kolacja
20.00     Spotkanie w grupach
– Dzielenie się Ewangelią
– modlitwa wstawiennicza
22.00     Gorzkie żale

Wielka Sobota  15.04.2017
8.00      Godzina czytań i Jutrznia
9.00 Śniadanie
11.00     Modlitwa w ciągu dnia
Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:
– Błogosławieństwo uszu i ust
– Wyznanie wiary
12.00-16.30        Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie
13.00  Obiad (Po obiedzie czas na przygotowania przed Wielką Niedzielą)

=====================================
Dla osób spoza „Marianum”:
14.30    
BŁOGOSŁAWIENIE pokarmów
15.00-16.30        Sakrament pojednania (Spowiedź)
=====================================

15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego (w kaplicy)
16.30                     Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie
17.30                     Nieszpory Wielkiej Soboty
Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:
– Celebracja o imieniu chrześcijańskim
(Po Nieszporach: Wprowadzenie do Liturgii Wigilii Paschalnej. Szkoła śpiewu.)
18.30  Kolacja
21.00 WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA 15/16.04.2017


Niedziela 16.04.2017

8.30     Jutrznia               (w kaplicy)
9.15     Agapa wielkanocna
11.30     Różaniec
12.00 MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA
13.30 Obiad…
16.00 Kawa, herbata, ciasto…
18.15     Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania
19.00 Kolacja
20.30     Godzina dziękczynienia i świadectwa

=================================
Zakończenie Świętego Triduum Paschalnego
=================================

Poniedziałek Wielkanocny  17.04.2017

8.00     Adoracja Najświętszego Sakramentu
8.30     Jutrznia
9.15 Śniadanie
11.30 Różaniec
12.00   EUCHARYSTIA

 
Aktualności:

Nowe u Młodzieży:

Nowe w Domowym Kościele:

Nowe filmy: