Archiwum kategorii: Kronika

Wpisy do kroniki


1-5.11.2011: Oaza dla ministrantów z rodzicami.

Odbyła się kolejna Oaza dla Ministrantów, w której wzięło w udział 14 dzieci wraz z opiekunami. Rekolekcje prowadził ks. Ireneusz Kopacz. Tematem tegorocznego spotkania była posługa ministranta księgi. Dzieci mogły podjąć podczas oazy praktyczne ćwiczenia pomagające lepiej służyć przy ołtarzu … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


31.10.2011: Zebranie walne stowarzyszenia „Bewegung Licht-Leben e.V.”

W zebraniu uczestniczyło 14 osób. Omówiono aktualną sytuację i zadania Ruchu Światło-Życie, dokonano podsumowania z działalności stowarzyszenia w ostatnim roku, obejmujące pracę z rodzinami i małżeństwami, dziećmi i ludźmi młodymi. W czasie spotkania dokonano także wyboru nowego zarządu. Przewodniczącym stowarzyszenia … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


28-30.10. 2011: Spotkanie par rejonowych Domowego Kościoła w Niemczech i Luksemburgu.

Udział w nim wzięło 11 Par Rejonowych pod przewodnictwem Moderatora Krajowego DK ks. Sławomira Wojciechowskiego oraz pary krajowej Anny i Jerzego Łodzińskich. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej posługi w Rejonach, wzajemne ubogacenie się przemyśleniami nad przeżytymi doświadczeniami i podjęcie decyzji … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


21-23.10.2011: Spotkanie z ks. prof. dr hab. Andrzejem Zwolińskim

Spotkanie z ks. prof. dr hab. Andrzejem Zwolińskim z Krakowa na temat „Zagrożenia wiary”. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób dorosłych. Były krytycznie omawiane różne nowe i modne formy dewocji, zainteresowania nowymi „cudownymi” miejscami. Spotkaniom towarzyszyły gorące dyskusje, podejmowane przez … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


17-18.10.2011: Bruksela (Belgia).

Około trzydzieści osób spotykało się przy Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. W słowie Bożym poszukiwano odpowiedzi jak lepiej kształtować swoje emi- gracyjne życie, by być także świadkiem wiary dla innych. Ksiądz Jacek Herma wraz z Barbarą Mazur z Carlsberskiej Oazy spotkali … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


7-9.10.2011 – Grupa wsparcia DDD

Rozpoczęła swoje spotkania kolejna grupa wsparcia DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji), prowadzona przez psychologa p. Marię Rabsztyn z Katowic. Zgłosiło do niej swój udział 9 osób z Niemiec, Belgii i Luksemburga.


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


7-9.10.2011: Lourdes (Francja).

Spotkanie Polonijnej Rady Duszpasterskiej. Na swoim dorocznym spotkaniu, tym razem w Lourdes, spotkała się pod przewodnictwem Biskupa Wojciecha Polaka, delegata Episkopatu Polski ds. Polonii Rada Duszpasterska. Byli obecni reprezentanci polskich środowisk różnych krajów Europy. W delegacji z Niemiec, której przewodniczył … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


1.10.2011: 142. Maryjne Czuwanie Modlitewne

Pod koniec Eucharystii został wystawiony Najświętszy Sakrament i podjęto uroczystą modlitwę z okazji rozpoczęcia miesiąca różańcowego. Tego wieczoru można było również prosić obecnego kapłana o modlitwę wstawienniczą.


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


29.09. – 2.10.2011: VII Konferencja Polskojęzycznych Grup AA w Europie

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. Grupą odpowiedzialną za organizację i przebieg była grupa kolońska oraz „Region Galicja”. Od strony duchowej grupie towarzyszyli Moderator Centrum ks. Jacek Herma (czwartek i piątek) oraz ks. Dariusz Kwiatkowski MIC z Londynu (sobota i … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz


25.09.2011: Spotkanie delegacji Centrum z Ojcem Świętym Benedyktem XVI we Fryburgu.

Oprócz ks. Ireneusza Kopacza z Ze- społem, który dołączył do PMK Fry- burg, pięć osób z „Marianum” wraz z Moderatorem, ks. Jackiem Hermą, miało szczęście brania udziału w papie- skiej Eucharystii na terenie lotniska we Fryburgu. Ze względu na czas urlopowy … Czytaj dalej


Zaszufladkowano do kategorii Kronika | Dodaj komentarz