Homilia ks. Jacek Herma – Poniedziałek Wielkanocny 2020

Homilia ks. Jacek Herma – Poniedziałek Wielkanocny 2020


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Homilie ks. Jacka Hermy – Triduum Paschalne 2020

Homilia ks. Jacek Herma – Wielki Czwartek 2020

Homilia ks. Jacek Herma – Wielki Piątek 2020

Homilia ks. Jacek Herma – Wigilia Paschalna 2020


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Zycie w Swietle – Wielkanoc 2020

 

 

 

„Oto są bowiem święta paschalne,
w czasie których zabija się prawdziwego Baranka,
a Jego krew poświęca domy wierzących”

(„Orędzie wielkanocne”, Mszał Rzymski dla diecezji polskich)

W tym czasie, jakże trudnym dla wielu, życzymy Wam i Waszym bliskim
głębi wiary, nadziei i miłości.
Niech Zmartwychwstały i Żyjący Pan obdarza Was swoją łaską,
wewnętrzną radością i pokojem.

Przesyłamy kolejny numer naszego pisemka „Życie w Świetle”. Znajdziecie w nim relacje i świadectwa spotkań ostatnich miesięcy oraz teksty, które mogą Wam pomóc przeżywać Tajemnice Paschy Chrystusa. Zachęcamy także, aby udostępniać bliskim i znajomym przesyłany Wam List do Przyjaciół „Marianum”. Jeśli ktoś z nich chciałby otrzymywać informacje bezpośrednio od nas, to wtedy potrzebujemy także bezpośrednio od zainteresowanych e-mail.

Mimo ustania zewnętrznych aktywności, nasze Centrum Ewangelizacji żyje, modli się i pracuje. Trwają także prace związane z rozpoczętą przez nas w dniu 13 maja 2019 roku budową Domu Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają swoimi ofiarami na ten cel, a także na bieżące potrzeby „Marianum”, gdy ustały wpływy z opłat za pobyt grup rekolekcyjnych oraz składki ze Mszy świętych. Doświadczamy, że Pan Bóg troszczy się o nas, dając nam to, co potrzebne.

Pozdrawiamy Was serdecznie, powierzając Was Bożej Opatrzności i życząc doświadczania mocy Boga, który chce wszystko uczynić nowym w Chrystusie.

Z modlitwą

Diakonia Centrum Ewangelizacji
„Marianum” – Carlsberg

Święta Wielkanocne 2020

Życie w Świetle 01/2020


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Dom św. Jana Pawła II w Carlsbergu

Carlsberskie „Marianum” to miejsce zawierzone Matce Bożej Częstochowskiej. Od 25 marca 1982 roku Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) ukształtował je jako Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Miejscowość Carlsberg, to po polsku Góra Karola. Ojciec Franciszek lubił nawiązywać do tej nazwy, bo przypominała mu wielkiego Przyjaciela i Protektora ruchu oazowego , krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę, papieża Jana Pawła II.

Wielu ludzi znajduje w „Marianum”, głównie przez udział w rekolekcjach, odnowę i pogłębienie wiary, odkrywa nową motywację i sens życia oraz odnajduje i pogłębia duchową wolność i godność.

W tym miejscu modlił się i pracował Założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), którego Jan Paweł II nazwał „gorliwym apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”.

Pragniemy rozbudować to miejsce, by mogło służyć jeszcze lepiej potrzebującym.

W dniu 13 maja 2019 roku uzyskaliśmy pozwolenia budowlane na przebudowę jednego z obiektów. Aktualnie w miejscu dawnego domku, który służył jako magazyn i garaż powstaje nowy budynek, w których będzie 10 pokoi mieszkalnych z łazienkami, już według nowych standardów. Chcemy w ten sposób poprawić i powiększyć naszą bazę noclegową. Został w grudniu ukończony stan surowy, trwają dalsze prace wykończeniowe. Koszt całości inwestycji wyniesie około 500 tys. Euro; z tej sumy zainwestowaliśmy już około 2/3 potrzebnych funduszy.

Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby dać możliwość, choćby symboliczną, wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie, do włączenia się w budowę tego domu. Nie odrzucamy większych sponsorów, ale w tym wypadku chodzi o możliwość daru, podobnego do daru składanego przez biblijną wdowę, który połączony z intencją serca, jest największy w oczach Boga. W ten sposób każdy ofiarodawca będzie miał swoją cząstkę w carlsberskim „Marianum”, które Ojciec Franciszek chciał ukształtować jako Sanktuarium Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności i w testamencie nazywał Sercem Ruchu.

Możesz mieć swój udział w budowanym przez nas Domu św. Jana Pawła II, w roku 100-lecia jego urodzin.

Prosimy także o modlitwę w intencji naszej posługi.

 

Diakonia Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu


Wpłaty na ten cel:

W Niemczech:
Bewegung Licht-Leben e:V., Carlsberg
IBAN: DE73 5465 1240 0013 1177 67, BIC: MALADE51DKH, „SPENDE-DOM JP2”

W Polsce:
W ramach inicjatywy „Wspieram” wpłaty poprzez konto Stowarzyszenia Diakoni. Poniżej link:
https://wspieram.oaza.pl/campaigns/wsparcie-miedzynarodowego-centrum-ewangelizacji-ruchu-swiatlo-zycie-marianum-w-carlsbergu/


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Zapraszamy serdecznie na oazę tematyczną 20-26.08.2020 i Oazę „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej” 11-22.07.2020

Zapraszamy serdecznie

na oazę tematyczną

„Dojrzałość chrześcijańska”

20-26.08.2020

Oazę „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”

11-22.07.2020

Carlsberg, „Marianum”,

Przemiana człowieka starego w Nowego Człowieka to proces wzrastania ku dojrzałości chrześcijańskiej. Celem jest integracja wewnętrzna człowieka na każdym etapie jego życia. Dojrzałość chrześcijańska to doświadczanie i uczestnictwo w pełni życia ewangelicznego, to czerpanie ze źródła, którym jest Chrystus. Formowanie dojrzałych chrześcijan, wychowanie do dojrzałego chrześcijaństwa, widzi Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, jako centralne zadanie, które trzeba podjąć, i podstawowy cel, do którego trzeba dążyć w realizacji wszystkich proponowanych przez niego programów i przeprowadzanych oaz rekolekcyjnych. Zastanawiając się nad pojęciem dojrzałości chrześcijańskiej, ks. Blachnicki dostrzega, że dotyczy ono w jakimś zakresie dojrzałości psychologicznej, moralnej i ascetycznej; akcentuje jednak, że to pojęcie, w jego zrozumieniu, nie jest pojęciem ani psychologicznym, ani ascetycznym, ani moralnym. Dojrzały chrześcijanin to według niego człowiek żyjący według Ducha, przyobleczony w Chrystusa; człowiek, „którego wiara wytwarza spontanicznie owoc uczynków”.

W sposób szczególny zapraszamy do udziału w rekolekcjach osoby/małżeństwa, które już pełnią lub będą pełnić posługę w kręgu, rejonie,… W czasie rekolekcji będziemy szukać odpowiedzi jak lepiej i owocniej podejmować pracę nad sobą i posługę wobec innych.

Pragniemy zadbać o całego człowieka: ducha, duszę i ciało; człowiek święty to człowiek zintegrowany we wszystkich wymiarach. Rekolekcje są prowadzone przez kapłana i zespół diakonijny.  Uczestnicząca w rekolekcjach pani psycholog podejmie tematy od strony psychologicznej.

Oaza odbywa się w pięknej okolicy, sprzyjającej także wypoczynkowi fizycznemu. Będzie, więc możliwość wypraw otwartych oczu do pobliskich lasów, a także popołudniowego wyjazdu nad jezioro czy na pobliski basen.

Zapraszamy serdecznie; inwestowanie w siebie pomoże Wam, ale także tym wszystkim, których Pan Bóg Wam powierza w Waszej posłudze.

Carlsberg, 10.03.2020
Diakonia „Marianum”

Zgloszenia: marianum@oaza.de


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Informacje w związku z sytuacją epidemiologiczną / w związku z koronawirusem

Carlsberg, 14.03.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną / w związku z koronawirusem

1. Na mocy dekretu Biskupa Ordynariusza Diecezji Speyer do dnia 31 marca 2020 wierni są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej. Są zachęceni do pozostania w domu i podjęcia modlitwy w gronie rodzinnym. Dodatkową pomocą może być śledzenie transmisji radiowej, internetowej, telewizyjnej w duchowej łączności.

2. Mocą dekretu Księdza Biskupa zostają odwołane na terenie Diecezji Speyer wszystkie Msze św. i nabożeństwa z udziałem wiernych.

3. W związku z tym zarządzeniem i wyjaśnieniem dotyczącym zwolnienia z obowiązku osobistego uczestniczenia w liturgii, do końca marca zostają odwołane Msze św. niedzielne w języku polskim z udziałem wiernych w Carlsbergu, Bad Dürkheim, Landau, Frankenthal, Germersheim.

Kapłani będą obecni w w/w punktach duszpasterskich w planowanych terminach, aby służyć pomocą wiernym.

4. W „Marianum” w Carlsbergu w kolejne niedziele 15, 22 i 29 marca 2020 będzie możliwość indywidualnej modlitwy w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem w godzinach 9.00-10.00.

W tym czasie będzie także możliwość Sakramentu pojednania/ Spowiedzi św.

o 10.10, po zakończeniu czasu Adoracji, będzie możliwość także przyjęcia Komunii świętej.

5. Do końca marca zostają odwołane wszystkie planowane spotkania formacyjne i rekolekcje oraz spotkania grup nieformalnych. Równocześnie informujemy, że do końca marca zasadniczo nie przyjmujemy w „Marianum” żadnych gości z zewnątrz podczas tygodnia.

6. Jest możliwość kontaktu duszpasterskiego telefonicznie lub internetowo.

Nie tak planowaliśmy czas Wielkiego Postu 2020, ale ufamy, że podjęty w duchu wiary, z wytrwałością ale także z roztropnością, pomoże nam na nowo odkryć skarby, którymi jesteśmy obdarowani we wspólnocie Kościoła Katolickiego.

Z modlitwą, w imieniu Diakonii Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu

ks. moderator Jacek Herma

Tel. 06356-228


Zostań w domu!
Poświęć czas swoim bliskim!
Poświęć czas na modlitwę i lekturę duchową!
Ogranicz kontakty i spotkania towarzyskie do koniecznych!


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


„Historia przebaczonej krzywdy” plan Spotkania

„Historia przebaczonej krzywdy”.
/Józef egipski i jego rodzina/
Piątek, 06 marca
18.30 – Spotkanie wprowadzające
19.00 – EUCHARYSTIA
19.45 – Kolacja
20.30 – Konferencja I
Rozpoczyna się czas pełnego milczenia
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem /możliwość adoracji do godz. 22.00/
Sobota, 07 marca
7.00 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem 8.00 – Śniadanie
9.00 – Konferencja II
Czas modlitwy osobistej 11.00 – Konferencja III
Czas modlitwy osobistej przed Najświętszym Sakramentem 13.00 – Obiad
14.00 – Konferencja IV
Czas modlitwy osobistej
15.30 – EUCHARYSTIA
Czas osobistej modlitwy 18.00 – Kolacja
19.00 – Konferencja V
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem /możliwość adoracji do godz. 22.00/
Niedziela, 08 marca
6.45 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
7.30 – EUCHARYSTIA
Kończy się czas pełnego milczenia
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja VI
11.00 – Czas dzielenia w grupach 12.30 – Obiad – koniec sesji
Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Plan Oazy 60+-

OAZA ± 60”​ Carlsberg, 22–26.02.2020

22.02. – Sobota​
13.00 ​Obiad
15.00​ Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15​ Zawiązanie wspólnoty​
16.00​ Kawa, herbata, ciasto …
17.00​ Spowiedź
17.30​ Adoracja Najświętszego Sakramentu / Różaniec 
18.00​ Eucharystia / Msza św.
19.00​ Kolacja
20.15​ Spotkanie z psychologiem (sesja I)

23.02. – Niedziela​  
7.30​ Adoracja Najświętszego Sakramentu / Namiot Spotkania
 8.00​ Jutrznia

8.30​ Śniadanie
 9.30​ Eucharystia / Msza św.
11.00​ Spotkanie ze służbą zdrowia
13.00​ Obiad
15.00​ Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.15​ Spotkanie ze służbą zdrowia (zajęcia praktyczne)
16.30​ Kawa, herbata, ciasto …
17.00​ Katecheza
18.30​ Różaniec / Spowiedź
19.00​ Kolacja
20.15​ Pogodny wieczór

24.02. – Poniedziałek​  
8.00​ Adoracja Najświętszego Sakramentu / Namiot Spotkania
 8.30​ Jutrznia;  
9.00​ Śniadanie
10.00​ Katecheza
11.30​ Różaniec / Spowiedź
12.00​ Eucharystia / Msza św.
13.00​ Obiad
15.00​ Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.15​ Spotkanie z psychologiem (sesja II)
​(w przerwie: Kawa, herbata, ciasto …)
19.00​ Kolacja
20.30​ Zabawa karnawałowa

25.02. – Wtorek​  
7.30​ Adoracja Najświętszego Sakramentu / Namiot Spotkania
 8.00​ Jutrznia;  
8.30​ Śniadanie
 9.30​ Eucharystia / Msza św.
11.00​ Spotkanie z psychologiem (sesja III)
13.00​ Obiad
14.30​ Gimnastyka
16.15​ Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.30​ Kawa, herbata, ciasto …
17.45​ Nieszpory / Sakrament Namaszczenia Chorych
19.00​ Kolacja
20.15​ Ks. Franciszek Blachnicki – człowiek wiary konsekwentnej

26.02. – Środa/Popielec​

 8.00​ Adoracja Najświętszego Sakramentu / Namiot Spotkania
 8.30​ Jutrznia;  
9.00​ Śniadanie
10.00​ Godzina świadectwa
11.30​ Różaniec / Spowiedź
12.00​ Eucharystia („Kolekta postna” na cele „Marianum”)
13.00​ Obiad


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Zapraszamy od 06.-08.03. na spotkanie Szkoły Modlitwy Słowem Bożym

Kochani Przyjaciele Szkoły Modlitwy Słowem Bożym,

Witam Was bardzo serdecznie w rozpoczętym już Nowym Roku i życzę Wam czasu na piękne spotkania, mądrych przewodników i szczerych relacji z drugim człowiekiem spotykanym na drodze do Celu.

A tymczasem chciałam zaprosić Was już w marcu od 06. do 08.03 na piękną sesję pt. „Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina”

którą poprowadzi ks. Joachim Stencel Salwatorianin z CFD z Krakowa.

Zapraszam także do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.szkola-modlitwy.de

na której są podane dalsze terminy naszych spotkań w 2020.

Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w Carlsbergu.

Z Bogiem.

Żaneta Klonkowska


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz


Zapraszamy na Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw 20.-22.3.20

Nasi Drodzy, 

zbliża się kolejne

Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw;

zapraszamy serdecznie 

w dniach 20-22.03.2020.

Temat rekolekcji tematycznych:

„Nastolatki w rodzinie.”

Rekolekcje poprowadzą: Stasia i Jurek Demscy, są małżeństwem od 37 lat, mają czwórkę dorosłych dzieci, od lat prowadzą różnego rodzaju rekolekcje. Od kilku lat jeżdżą na misje do Azji centralnej i innych krajów.

Tematy, jakie będą podejmowane to:

1. Zrozumieć nastolatka.

2. Jak kochać nastolatka?

3. Nastolatki w rodzinie.

4. Życie codzienne z nastolatkiem.

Będzie również czas na pracę w grupach dzielenia oraz dyskusję panelową.

Podczas zajęć dla rodziców zapewniamy opiekę dla dzieci. Cena spotkania wynosi 75 euro od osoby dorosłej. Plan wyślemy już do konkretnych uczestników.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: marianum@oaza.de lub bmazur@oaza.de

Prosimy o modlitwę w intencji posługi przygotowujących te rekolekcje oraz wszystkich uczestników. 

W imieniu Diakonii „Marianum” i Domowego Kościoła

Barbara Mazur


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz